Лабораторна Техника Инженеринг ще представи апаратура за изследване на води на 12-тото изложениeза управление на водите в България, “ВОДА СОФИЯ”

Уважаеми клиенти и партньори,

Лабораторна Техника Инженеринг ви кани да посетите фирмения ни щанд С9 в зала 1 на изложението Вода София, което ще се състои в периода 27-29 Март 2018г. в Интер Експо Център, София.

Традиционно посетителите на щанда ще могат да видят общолабораторна и специализирана апаратура за комплексно оборудване на лаборатории в областта на водите, екологията, химията, ХВП и др.

Посетителите на щанда на Лабораторна Техника Инженеринг ще могат да се запознаят с продуктите на европейските фирми:

Mettler Toledo (Швейцария)

Mettler Toledo (Швейцария) – pH метри и кондуктометри, електроди, буфери, електролити и стандарти, портативни дензитометри и рефрактометри, автоматични пипети;

Ohaus (Швейцария)

Ohaus (Швейцария)– електронни технически, търговски, платформени, прецизни и аналитични везни, влагомерни везни;

Binder (Германия)

Binder (Германия) – лабораторни сушилни, термостати, климатични и растежни камери,ултра-фризери;

Evoqua (Германия)

Evoqua (Германия) – лабораторни системи за чиста и ултра-чиста вода.

Velp Scientifica (Италия)

Velp Scientifica (Италия) – Dumas азот/протеин анализатори, Kjeldahl системи за разлагане/дестилация, реактори за оксидативна стабилност на материалите, Soxhlet/ Randall екстрактори, анализатори на сурови/хранителни влакнини, системи за анализ на химична/биохимична потребност от кислород (ХПК/БПК);

За безлатен вход можете да попълните формата за онлайн регистрация.
Регистрацията е активна до 00:00ч. на 26.03.2018г.