Изберете страница

Медицинска Техника Инженеринг ООД извърши доставка на над 20 броя Liebherr лабораторни хладилници и фризери в новата централа на водещата верига лаборатории „Бодимед “

Медицинска Техника Инженеринг ООД извърши доставка на над 20 броя Liebherr лабораторни хладилници и фризери в новата централа на водещата верига лаборатории „Бодимед “

Уважаеми клиенти и партньори,

Медицинска Техника Инженеринг ООД бе избрана да достави в най-новото централно звено на веригата от лаборатории „Бодимед“ хладилна и фризерна техника от водещия немския производител в тази област – Liebherr.

„Бодимед“ е партноьор на „Labor Limbach“ – най-голямата медико-диагностична лаборатория в Германия и една от водещите в Европа. Най-новата лаборатория на веригата е оборудвана с иновативна и модерна апаратура от последно поколение, произведена от водещи световни компании, която гарантира бързи, точни и прецизни анализи.

Хладилната техника на Liebherr се характеризира както с безупречното качество на вложеният материал, така и с прецизна температурна настройка. Изпитаното поддържане на постоянна температура в цялата работна камера, контрола при понижаване на температурите, превенцията и реакцията при отклонения, минималните периоди на прекъсване на работата и необходимост от ремонти гарантират качеството на продукта. Ниската консумация на електроенергия и оптимално свързване в мрежа правят Liebherr предпочитаният избор. Лабораторните уреди на Либхер могат да се интегрират лесно в наличната инфраструктура. Когато са свързани един с друг и с външни системи, те помагат за ефикасната организация и контролирането на процеси като калибриране, управление на данните и документиране.

Поръчката за лабораторни хладилници и фризери от серията Mediline бе изпълнена професионално и в срок.

На работещите с нашата техника пожелаваме успех!

Ohaus (Швейцария)
Ohaus (Швейцария)
Evoqua (Германия)
Evoqua (Германия)
Velp Scientifica (Италия)
Velp Scientifica (Италия)