Микроскопи

Микроскопът, като основен инструмент за наблюдение на микрообекти, присъства масово в много сфери от нашия живот – от обучението и медицината през изследователската дейност до индустрията.

микроскопи

В нашата търговска листа потребителите могат да намерят пълната гама от модели на водещите производители Leica Microsystems-Германия, FEI-Холандия и Walter Uhl-Германия.
Наред с биологичните прави и инвертни микроскопи, поляризационните, измервателни и металографски модели, предлагаме и стереомикроскопи за всички видове приложения в изследванията и качествения контрол, както и специализирани конфокални и електронни микроскопски системи, използвани в областта на бионауките или индустрията.
Всеки модел микроскоп може да бъде окомплектован с дигитална камера за заснемане на изображения и специализиран софтуер за тяхното съхранение, обработка и анализ.