Изберете страница

Химически камини

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ предлага богато разнообразие от химически камини. Разгледайте продуктите от серията CLASSIC и PLUG&PLAY. При избора на модел следва да съобразите, че основната характеристика на химическите камини от серия CLASSIC е, че моделите се доставят недокомплектувани. Това позволява те да бъдат монтирани във всяка лаборатория, независимо дали достъпът е затруднен. Това са химически камини от Клас II, които са оборудвани с двоен филтър за задържане на дим, газове, изпарения, частици или с обикновен филтър за молекулярна абсорбция на газове и изпарения.

химически камини

Виж повече

Разнообразие от химически камини

Лабораторните камини от серията Plug&Play са Клас I и/или Клас II. Те се доставят абсолютно окомплектовани и са проектирани с възможности за вграждане на разнообразни принадлежности. Това е сертифицирано оборудване, което защитава по рентабилен и ефикасен начин както потребителите му, така и околната среда. Камините предлагат гъвкави възможности за работа в затворени помещения без необходимост от монтиране на димоотводи. Те Ви спестяват разходи и гарантират безопасността на работещите.