Изберете страница

Ламинарни боксове, химически камини

В портфолиото на МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ще откриете многообразие от ламинарни боксове. В категорията се намират сериите ламинарни боксове за биологична безопасност, хоризонтални и вертикални ламинарни боксове, PCR кабинети, бoксове за претегляне на прахообразни материали, химически камини и шкафове за съхранение и вентилация на химикали.

Виж повече

Селектирахме за Вас оборудване с изключително качество, надеждност и сигурност на доказани производители на лабораторна техника и оборудване.

Ламинарните боксове за биологична безопасност на CRUMA имат иновативна система за филтрация и съхранение, която предотвратява натрупване на корозивни, възпламеними или токсични частици както във вътрешността на шкафа, така и в работното помещение.

Първокласни ламинарни боксове

Хоризонталните и вертикални ламинарни боксове не допускат контаминация при работа във вътрешността им и така гарантират надеждността на извършваните тестове. Вертикални и хоризонтални въздушни потоци предотвратяват заразяването. Моделите са снабдени с ефективните HEPA филтри за по-добра стерилна среда.

Бoксовете за претегляне на прахообразни материали на CRUMA предпазват 100% оператора по време на претеглянето на прахообразни материали. Проектирани са с двойни HEPA филтри, които задържат частици с размери под 0,3 микрона.

Разгледайте и нашето предложение за шкаф за вентилация и съхранение на химикали. Уникалната система не допуска натрупване на изпарения, възпламеними, токсични вещества във вътрешността на шкафа. Оборудването, което ще откриете тук, е сертифицирано и отговаря на най-строгите стандарти.