Изберете страница

Електронни Везни

Употребата на електронни везни е наложителна в различни професионални сфери. Прецизното измерване е решаващо в медицината и лабораторната работа, но е и от съществена важност в индустрията, търговията, бижутерската и златарска, хранително-вкусовата промишленост. Изискванията на всяка отделна област предполагат специализирани везни за измерване. Тъй като в Лабораторна техника инженеринг познаваме спецификата на измервателните уреди в различните сфери на дейност, Ви предлагаме професионални електронни везни според вашите нужди.

Като вносител на световноизвестните швейцарски марки Mettler Toledo и Оhaus, гарантираме качеството и надеждността на предлаганите от нас везни. „Швейцарската точност“ превръща електронните везни на Mettler Toledo в Златен стандарт в бижутерийната индустрия, а везните на Ohaus в символ за дългогодишно безпроблемно прецизно измерване.

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ:

  • Лабораторни – широк асортимент аналитични, прецизни технически и портативни везни
  • Влагомерни (влагоанализатори) – за автоматично измерване количество влага в продукт
  • Индустриални – палетни, подови, настолни и броячни
  • Търговски – модели от одобрен тип с метрологична маркировка
  • Бижутерски, златарски и каратоопределящи електронни везни на Mettler Toledo Швейцария – Златният стандарт в бижутерийната индустрия
  • Сертифицирани единични теглилки и комплекти теглилки– E2, F1, M1 и М3 класове на точност