Оборудване за Определяне на Химичното потребление на Кислород (ХПК , COD)

Параметърът ХПК (химично потребление на кислород) изразява количеството кислород, необходимо за пълно окисляване на цялата органична материя в конкретна водна проба.
ХПК е широко използван показател при анализа на течащи или води във водоеми, както и на отпадни води в пречиствателни станции.

хпк

Определяне на параметъра ХПК

За тази цел предлагаме специализирани термореактори за пробоподготовка на италианската фирма Velp Scientifica и фотометри с тестови кювети на немския производител Lovibond Tintometer.

Показване на всички 3 резултати