Изберете страница

Mettler Toledo SevenExcellence S479

Серията SevenExcellence на Mettler Toledo е перфектният избор при необходимост от максимална точност в измерванията на рН, проводимост, разтворен кислород или йонна концентрация. Тези мултиканални електрохимични инструменти позволяват едновременно измерване на 1, 2 или 3 параметъра в една или в няколко проби.
Серията включва включва рН метри, кондуктометри, йон-метри или оксиметри в различни готови конфигурации, както и в конфигурации според нуждите на потребителя. Окомплектовани с подходящия електрод от широката гама електроди на Mettler Toledo, инструментите от тази серия могат да се използват за практически всякакви приложения.

Моделът SevenExcellence S479 е триканален професионален електрохимичен инструмент за едновременно измерване на рН, mV/ORP, проводимост, TDS, соленост, съпротивление, разтворен кислород и BOD (биохимична потребност от кислород).

Изтегли брошура

Описание на продукта

Специфични характеристики при измерване на рН
5- точкова калибрация, 8 предефинирани буферни групи и 20 потребителски групи от 5 буфера
Автоматично и ръчно разпознаване на буфера
Изопотенциална точка – рН 7.00
Автоматична и ръчна температурна компенсация
Напомняне за нужда от калибрация на рН метъра – може да се настрои от потребителя
Автоматична рН калибрация – посредством използването на Mettler Rondolino система за смяна на пробите
Икона за статуса на електрода – указва качество на последна калибрация
Автоматично, ръчно или на определен интервал от време записване на крайна точка
Избор на критерий за стабилност – бързо, стандартно, точно или настроено от потребителя
Избор на рН десетична точка – Х.ХХХ, Х.ХХ, Х.Х
Температурно измерване – автоматично или ръчно

Специфични характеристики при измерване на проводимост
1- точкова калибрация, 13 предефинирани калибрационни стандарта и 1 потребителски
Автоматична и ръчна температурна компенсация
Възможност за ръчно въвеждане на клетъчната константа
Указване на клетъчната константа – постоянно на основния екран
Напомняне за нужда от калибрация – може да се настрои от потребителя
Автоматично, ръчно или на определен интервал от време записване на крайна точка
Избор на критерий за стабилност – бързо, стандартно, точно или настроено от потребителя
Избор на референтна температура – 20℃ или 25℃
Избор на температурна компенсация – линеен, нелинеен, изключен режим или чиста вода

Специфични характеристики при измерване на разтворен кислород
2- точкова калибрация, 2 предефинирани калибрационни стандарта и 1 потребителски стандарт
Температурно измерване – автоматично или ръчно
Избор на референтна температура – 20℃ или 25℃
Измерване на барометрично налягане – автоматично или ръчно

Общи характеристики
Система за разпознаване на електроди Mettler Toledo ISM®( Intelligent Sensor Management) – позволява автоматична идентификация на електрода, съхранява последните 5 калибрации на електрода и автоматично ги прехвърля към апарата
Възможност за серийни измервания – през времеви интервал, зададен от потребителя
Серийни измервания – макс. 9 проби
Методи за измерване – 17 предефинирани и 50 потребителски
Време и дата – 2 формата за време, 4 формата за дата
Радиочасовник
Защита – чрез парола или пръстов отпечатък
Идентификация – възможност за ID на потребител, проба, електрод/ и сериен номер на електрод
Възможност за автоматизация на идентификация – посредством USB свързване на баркод четец
Вградена памет за 20 000 измервания и 250 анализа
Възможност за архивиране на данни в паметта на рН/Cond метъра, принтиране или пренос на данни от измерванията на USB –преносима памет или РС посредством специализиран софтуер LabX direct
Формат на принтерна разпечатка – кратък, нормален и GLP
7″ TFT цветен сензорен дисплей
Входящ порт за pH електроди и сензори- BNC (impendance > 3 x 1012 Ω)
Входящ порт за електроди за проводимост- mini-DIN
Входящ порт за температурни сонди- mini-DIN (интегриран във входящия порт за електроди)
Входящ порт за температурни сонди- Cinch/RCA (NTC 30 kΩ)
Входящ порт за DO сензори (дигитални) – Mini-LTW
Вътрешен входящ порт за температурни сонди – интегриран в портовете на DO сензорите
Входящ порт за ISFET сензори – Mini-DIN
RS232 и USB А, USB B, LAN интерфейси
Конектор за магнитна бъркалка – mini-DIN
uPlaceTM статив за електроди – самостоятелно стоящ статив, запазена търговска марка на Mettler Toledo, даващ възможност за опериране със статива с една ръка нагоре и надолу без риск от повреда на електрода
Прозрачен предпазен капак на рН метъра, който може да се ползва и по време на работа
Конструкция – ABS пластмаса

  Обхват на измерване Резолюция Точност
pH -2.000 … 20.000 0.001 /0.01/0.1 ±0.002
mV -2000.0… 2000.0 0.1/1 ±0.1
ISFET pH 0.000… 14.000 0.001 /0.01/0.1 ±0.05
Проводимост 0.001 … 999 999 µS/cm 0.001 … 1 ±0.5%
0.001 … 2 000 mS/cm 0.001 … 1 ±0.5%
0.001 … 200 S/m 0.0001 … 1 ±0.5%
0.001 … 200 000 mS/m 0.0001 … 1 ±0.5%
0.1 … 999 999 µS/m 0.001 … 1 ±0.5%
TDS 0.001 … 1000 g/L, ppt 0.001 … 1 ±0.5%
0.001 … 999 999 mg/L, ppt 0.001 … 1 ±0.5%
Соленост 0.01 … 80.00 psu, ppt 0.01 … 0.1 ±0.5%
Съпротивление 0.01 …100.0 MΩ•cm 0.0001 … 1 ±0.5%
0.01 …999 999 Ω•cm 0.01 … 1 ±0.5%
Проводимост (при измерване на пепел) 0.000…2022% 0.001 … 1 ±0.5%
Температура – ръчна (MTC)/автоматична (АТС) температурна компенсация -30.0 … 130.0 °C 0.1 °C ± 0.1 °C
Разтворен кислород 0.000 … 50 mg/L, ppm 0.001 /0.01/0.1 ±0.1 mg/L от 0 … 8
±0.2 mg/L от 8 … 20
±10% от 20 … 50
Сатурация разтворен кислород 0.0 … 500% 0.1  
Температура 0.0 … 50.0 °C 0.1 °C ± 0.1 °C
Налягане 500 … 1100 mbar 1 ±2%
Размери/тегло 235 х 188 х 75 mm / 1 120 g
Захранване DC 12V/10W
Техническа спецификация Изтегли
Art.No. Модел/ конфигурация Окомплектация Приложение
30092988 S479-Kit pH/Cond/DO метър SevenExellence S479, модули за pH/mV, проводимост и DO/BOD, uPlace статив за електрод, полупрозрачен защитен капак, софтуер LabX® direct pH PC, ръководство за употреба, тест сертификат, електрод InLab® Expert Pro-ISM, 2х20 ml буфери за pH 4.01, 7.00, 9.21 и 10.00, електрод за проводимост InLab® 731-ISM , 1х20 ml стандарт 1413 µS/cm, 1х20 ml стандарт 12.88 mS/cm, електрод InLab® OptiOx, BOD адаптер, таблетки нулев кислород Общо приложение в лабораторията, без нужда от пълнене на рН електрода,  за разтвори с нормална и висока проводимост и приложения изискващи оптичен електрод за измерване на разтворен кислород и биохимична потребност от кислород

Изпратете запитване:

  Име*

  Позиция

  Фирма*

  Телефон*

  E-mail*

  Продукт

  Модел

  Допълнителни пояснения*

  Електроди и сензори
  Буфери, стандарти, електролити
  Специализиран софтуер LabX direct
  uMixTM –магнитна бъркалка
  RS-P25 принтер с RS232 кабел
  Баркод четец
  Четец на пръстови отпечатъци
  Mettler Rondolino – система за автоматична смяна на пробите
  Защитен филм за диспей (2 бр.)
  VPacTM pH верификационен кит, 2х100 ml

  Изпрати запитване

  Моля попълнете необходимите полета: