Изберете страница

Cruma 2010

Системата за съхранение и филтрация CRUMA се базира на технологията, използвана в ЛАБОРАТОРНИ КАМИНИ ЗА АСПИРАЦИЯ И ФИЛТРАЦИЯ CRUMA.

Те са изградени от системи за вентилация и филтрация, които предотвратяват натрупването на възпламеними, корозивни или токсични продукти във вътрешността на шкафа или изхвърлянето им в лабораторията или работното помещение. Основните им предимства пред другите шкафове за съхранение на химически продукти са:

√ Не допускат натрупване на изпарения, произведени от съхраняваните в шкафа продукти, и понижават риска от образуване на потенциално експлозивни атмосфери в шкафа.

√ Предотвратяват изхвърлянето на образуваните в шкафа изпарения в лабораторията или работното помещение, като по този начин не допускат те да рециркулират в лабораторията или работното помещение и да засегнат намиращия се там персонал.

Въпреки че съхранението на химически продукти обикновено не причинява голям брой инциденти, малкото инциденти, които настъпват, може да станат твърде сериозни, ако не бъдат взети необходимите технически и/или организационни мерки. Такива мерки зависят от количествата и степента на опасност, която представляват съхраняваните продукти. От съществено значение е правилното управление и организация на склада чрез поддържане на минимални количества на склад, пълен контрол на инвентара при вземане под внимание на несъвместимостта между отделните артикули и ефективното им разделяне с цел предотвратяване на смесване или утежняване на последствията от инцидент, употреба на безопасни съдове и спецификации на инсталациите съобразно нивата на опасност на продуктите и др.

Изтегли брошура

Изпрати запитване

Моля попълнете необходимите полета: