Изберете страница

Производители

Представлявани производители / предлагана апаратура

Biochrom, Великобритания

Biochrom, Великобритания

Vis и UV/Vis спектрометри, колориметри, ELISА ридери, уошери и термостати

Walter Uhl, Германия

Hobersal, Испания

Пещи за лаборатория и индустрия с температури от 30ºC до 2000ºC и вътрешни обеми от 1 литър до 12000 литра

Mettler Toledo, Швейцария

Mettler Toledo, Швейцария

pH/Ion/DO/Cond метри, електроди, сензори, буфери, електролити и стандарти, портативни дензитометри и рефрактометри, ювелирни, златарски и каратоопределящи везни, автоматични пипети

Ohaus, Швейцария (подразделение на Mettler Toledo Group)

Ohaus, Швейцария (подразделение на Mettler Toledo Group)

Електронни технически, прецизни и аналитични везни, влагомерни везни, пипети, лабораторни центрофуги

Ohaus, Швейцария (подразделение на Mettler Toledo Group)

VWR International GmbH, Австрия

Лабораторно оборудване, пипети и пипетори, увеличителни лупи, рефрактометри, измервателни уреди (термометри, таймери, кондуктометри, влагомери, хидрометри, луксметри, оксиметри, броячи на колонии, барометри, климатични станции, калибрационни теглилки и уреди, фотометри), хомогенизатори, охлаждащи, маслени, водни и пясъчни бани, мелници, миксери, ротатори, шейкъри, бъркалки, клатачки, муфелни пещи, ултразвукови вани, лаб.помпи, ЛПС и мн. други

Evoqua, Германия

Evoqua, Германия

лабораторни системи за чиста и ултрачиста вода

Binder, Германия

Binder, Германия

Термостати (инкубатори), СО2 инкубатори, сухи стерилизатори, сушилни, климатични камери, вакуумни сушилни, ултрафризери

Liebherr, Германия

Liebherr, Германия

Лабораторни и професионални хладилници и фризери

Faster, Италия

Cruma, Испания

Камини, Ламинарни и PCR боксове, ламинарни боксове за биологична безопастност и за работа с цитостатици, вентилирани системи за съхранение на химикали и др.

Andreas Hettich, Германия

Andreas Hettich, Германия

лабораторни центрофуги

SMEG, Италия

Belimed, Швейцария

Aвтоматични миално-дезинфекционни машини за лабораторна стъклария, пособия и фармацевтични уреди

AdvatageLab, Белгия

MLS / AdvatageLab, Белгия

Лабораторни автоклави, инкубатори, сушилни, СО2 инкубатори, фризери, центрофуги, циркулатори, ултразвукови вани, шейкъри, водни и термостатични вани

Carl Roth, Германия

Carl Roth, Германия

Пипети и пипетори, увеличителни лупи, рефрактометри, измервателни уреди (термометри, таймери, кондуктометри, влагомери, хидрометри, луксметри, оксиметри, броячи на колонии, барометри, климатични станции, калибрационни теглилки и уреди, фотометри), хомогенизатори, охлаждащи, маслени, водни и пясъчни бани, мелници, миксери, ротатори, шейкъри, бъркалки, клатачки, муфелни пещи, ултразвукови вани, лаб.помпи, ЛПС и мн. други

Kibron

Kibron Inc., Финландия

Тенсиометри, langmuir-blodgett вани и оборудване и аксесоари за повърхностна химия и скринингова технология по поръчка на клиента