Производители

Представлявани производители / предлагана апаратура

Biochrom, Великобритания

Vis и UV/Vis спектрометри, колориметри, ELISА ридери, уошери и термостати

Velp Scientifica, Италия

Dumas азот/протеин анализатори, Kjeldahl системи за разлагане/дестилация, реактори за оксидативна стабилност на материалите, Soxhlet екстрактори, анализатори на сурови/хранителни влакнини, системи за анализ на химична /биохимична потребност от кислород (ХПК/БПК), охлаждащи термостати и инкубатори, флокулатори, системи за определяне на следи от тежки метали, турбидиметри, магнитни бъркалки и др.

Mettler Toledo, Швейцария

pH/Ion/DO/Cond метри, електроди, сензори, буфери, електролити и стандарти, портативни дензитометри и рефрактометри, ювелирни, златарски и каратоопределящи везни, автоматични пипети

Ohaus, Швейцария (подразделение на Mettler Toledo Group)

Електронни технически, прецизни и аналитични везни, влагомерни везни, пипети, лабораторни центрофуги

Evoqua, Германия

лабораторни системи за чиста и ултрачиста вода

Binder, Германия

Термостати (инкубатори), СО2 инкубатори, сухи стерилизатори, сушилни, климатични камери, вакуумни сушилни, ултрафризери

Liebherr, Германия

Лабораторни и професионални хладилници и фризери

Cruma, Испания

Камини, Ламинарни и PCR боксове, ламинарни боксове за биологична безопастност и за работа с цитостатици, вентилирани системи за съхранение на химикали и др.

Andreas Hettich, Германия

лабораторни центрофуги

Systec, Германия

Лабораторни автоклави и медиапрепаратори

SMEG, Италия

Лабораторни автоматични миално-дезинфекционни машини за лабораторна стъклария, пособия и фармацевтични уреди

GFL, Германия

фризери, водни бани, моно и бидестилатори, инкубатори-шейкъри, хибридизационни инкубатори, шейкъри и др.

AdvatageLab, Белгия

Лабораторни автоклави, инкубатори, сушилни, СО2 инкубатори, фризери, центрофуги, циркулатори, ултразвукови вани, шейкъри, водни и термостатични вани

Kinematica, Швейцария

Лабораторни хомогенизатори, миксери и мелници

Carl Roth, Германия

Пипети и пипетори, увеличителни лупи, рефрактометри, измервателни уреди (термометри, таймери, кондуктометри, влагомери, хидрометри, луксметри, оксиметри, броячи на колонии, барометри, климатични станции, калибрационни теглилки и уреди, фотометри), хомогенизатори, охлаждащи, маслени, водни и пясъчни бани, мелници, миксери, ротатори, шейкъри, бъркалки, клатачки, муфелни пещи, ултразвукови вани, лаб.помпи, ЛПС и мн. други