Изберете страница

Клиенти

МТИ има над 1500 клиента в цялата страна, сред които са:

Фармацевтични и козметични компании

Дупница АД, Балканфарма-Троян АД, Антибиотик–Разград АД, Софарма АД, Биовет АД – Пещера, Ботевград и Разград, Унифарм АД, Биофарм Инженеринг АД, Монрол България ЕООД, Чайкафарма АД, Адифарм ЕАД, Джи и Фармасютикълс ООД, Булбио ЕООД, Ветпром Радомир АД, Вета Фарма АД, Салвамед АД, Медика АД, Етропал АД, Българска роза Севтополис АД, Рубелла Бюти АД и др.

Фармацевтични и козметични компании

Дупница АД, Балканфарма-Троян АД, Антибиотик–Разград АД, Софарма АД, Биовет АД – Пещера, Ботевград и Разград, Унифарм АД, Биофарм Инженеринг АД, Монрол България ЕООД, Чайкафарма АД, Адифарм ЕАД, Джи и Фармасютикълс ООД, Булбио ЕООД, Ветпром Радомир АД, Вета Фарма АД, Салвамед АД, Медика АД, Етропал АД, Българска роза Севтополис АД, Рубелла Бюти АД и др.

Производствени предприятия в минно-добивната, тежката промишленост и електрониката

Асарел Медет АД, Аурубис България АД, Елаците Мед АД, Каолин АД, Дружба Стъкларски заводи АД, Елкабел АД, Етем България АД, Капрони АД, М+С Хидравлик АД, Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД, Райхле и Де Масари България Пръдакшън ЕООД, Джонсън Контролс Електроникс България ЕООД, Сенсата Технолоджис България ЕООД, Сентилион ООД, Телеборг Сийлинг Солюшънс Силкотех България ЕООД, Оптикс АД и др.

Производствени предприятия в химическата промишленост

Агрия АД, Агрополихим АД, Солвей Соди АД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Неохим Димитровград АД, Фикосота ООД и др.

Университети

СУ „Св.Климент Охридски”, МУ София, МУ Пловдив, МУ Варна, МУ Плевен, ТУ Стара Загора, МГУ ”Св.Иван Рилски”, ЛТУ София, ПУ „Паисий Хилендарски” Пловдив, ХТМУ София, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”-Бургас, УХТ Пловдив, Аграрен университет Пловдив и др.

Научни институти към Българска академия на науките

ИБИР, ИЕПП, ГИ, ИМ, ИБ, ИФТТ и др.

Научни институти в състава на Селскостопанска академия

Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на Растенията „Никола Пушкаров“ – София, Агробиоинститут-София, Институт по Лозарство и Винарство-Плевен, Институт по Полски Култури-Чирпан, Институт по Рибни Ресурси – Варна, Институт по Планинско Животновъдство и Земеделие–Троян и др.

Национални и регионални агенции, инспекции и центрове

НЦЗПБ, НЦХТ, ИАОС, РИОКОЗ, РИОСВ, ИАЛ, БАБХ и др.

Държавни предприятия и организации

АЕЦ Козлодуй, Монетен двор ЕАД, Печатница на БНБ ЕАД, Научноизследователски институт по криминалистика и криминология към МВР, Агенция Митници и мн. др.

Държавни и частни изпитвателни лаборатории

Евротест-контрол ЕАД, СЖС България ЕООД, Мултитест ООД, Национална лаборатория Бул Роза ООД и др.

Университетски, многопрофилни и специализирани болници

Участва годишно в 400 процедури за доставка и сервизно обслужване по Закона за обществените поръчки.

Преференции за големи клиенти

Финансови и гаранционни условия и търговски отстъпки

Специални финансови и гаранционни условия и търговски отстъпки за дългогодишни и големи клиенти

Предоставяне на непрекъснати обучения в страната и чужбина

Предоставяне на непрекъснати обучения в страната и чужбина за повишаване квалификацията на служителите и клиентите

Спонсориране организирането и провеждането на научни събития

Спонсориране организирането и провеждането на научни събития – конгреси, конференции, семинари, кръгли маси и др.