Микроскопската зала на Геолого-географския факултет на СУ – Аудитория „Страшимир Димитров”, бе оборудвана с нови микроскопи. Обновяването бе осъществено благодарение на финансовата помощ на фирмите TOTAL, OMV и REPSOL.

виж повече