Изберете страница

Качество

Комплексни решения

Фирмата е фокусирана към предоставянето на комплексни решения за модерно и финансово приемливо оборудване на лаборатории и здравни заведения в страната, както от държавния, така и от частния сектор. За всеки клиент се стреми да осигурява консултация, доставка, инсталация, поддръжка и сервиз, както и обучения за работа и приложение на апаратурата и консумативите.

Сертификати

През 2005 МТИ е успешно сертфицирана съгласно изискванията на международен стандарт ISO 9001 от TUV NORD CERT, като са сертифицирани както търговската, така и сервизната дейност на фирмата.

През 2012 МТИ е успешно сертифицирана и съгласно изискванията на международни стандарти ISO 14001 за управление на околната среда и OHSAS 18001 за управление на здравето и безопасността при работа.

Основна част от апаратурата и консумативите, които МТИ продава и сервизира, носят етикети „Made in Germany” и “Swiss made” и са производство на водещи фирми в съответната област. Всички представлявани производители са сертифицирани по ISO 9001 и/или ISO 13485, а произвежданата апаратура и консумативи отговарят на всички Европейски норми и стандарти и притежават СЕ-марка.

ISO 9001
ISO 13485
SWISS Made
Made in Germany