Изберете страница

За нас

Лабораторна Техника Инженеринг е Запазена търговска марка на Медицинска Техника Инженеринг ООД (МТИ) – частна българска компания с над 30-годишен опит в областта на търговията с лабораторни и медицински  изделия за нуждите на лабораториите от всички отрасли на науката и индустрията, както и университетите и здравните заведения в страната.

Кратка история

1965

Ядрото на МТИ ЕООД води началото си от създадения през 1965 година Институт по Медицинска Техника в София.

1991

Наследила неговите традиции в областта на разработката и проектирането на лабораторни и медицински системи, през 1991 тя пренасочва дейността си и се преструктурира в държавно търговско предприятие.

1997

Със създадената мрежа от търговски контакти, опит и компетентност през 1997 МТИ е приватизирана със 100% собствен капитал в търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ. За 30 години фирмата извоюва позициите си на водеща лабораторно-медицинска търговско-сервизна къща за комплексно оборудване и обслужване на лаборатории, университети и лечебни заведения от цялата страна.

2009

В началото на 2009г. МТИ ООД регистрира собствена търговска марка – Лабораторна Техника Инженеринг, която оформя самостоятелен отдел в състава на МТИ ООД, работещ в областта на лабораторната техника и консумативи за науката, индустрията и медицината.

Основна дейност

Като вносител с търговка и сервизна дейност, отделът Лабораторна Техника Инженеринг е специализиран в доставка на:

  • Общо лабораторно оборудване
  • Оборудване на лаборатории в областта на фармацията, хранителната индустрия, екологията и контрол на водите
  • Оборудване за химически лаборатории
  • Оборудване на металографски лаборатории и лаборатории по дефектоскопия
  • Оборудване за петрографско-минералогични, кристалографски лаборатории и лаборатории за тестване на полимери
  • Оборудване на криминалистични лаборатории
  • Оборудване за микробиологични, вирусологични, паразитологични, генетични, патолого-анатомични и лаборатории
  • Оборудване на ветеринарно-медицински лаборатории

Членство на МТИ в браншови организации

Българска стопанска камара

Българска стопанска камара

Българска търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата

Българо-швейцарска Търговска Камара

Българо-швейцарска Търговска Камара

Сдружение „Клуб Отбранителна Индустрия”

Сдружение „Клуб Отбранителна Индустрия”

Българска Асоциация на Търговците на Медицински Изделия (БАТМИ)

Българска Асоциация на Търговците на Медицински Изделия (БАТМИ)

Национални награди

Дарител на 2006г. в Национална кампания „Две хубави очи” под патронажа на г-жа Зорка Първанова